Biblický kurz 2014-2015

V letech 2014-2015 proběhl v Křesťanském sboru Brno dlouletý biblický kurz s přibližně 20 účastníky. Byl zaměřen na exegezi a homiletiku. Letní týdenní kurzy  vedl Dr.Begerau (Elijášovská vyprávění) a Mgr.Neuenhausen (Kniha Zjevení).

 

2009

25.-29. září         Osobní evangelizace  M.Mellwig
Chceš s lidmi mluvit o Kristu a nevíš, jak začít? Chceš ve svém sboru povzbudit k evangelizaci a připravit lidi k zvěstování? Tento kurz se učí v 260 zemích. Mnoha lidem pomohl stát se odvážnými svědky Krista. Nabízí základní pravdy evangelia, biblické verše a příběhy k znázornění. Síla programu spočívá ve vyvážené kombinaci mezi teorií a praxí. Účastník bude mít příležitost si nabyté vědomosti vyzkoušet v praxi už během kurzu.

 

17.-18. října        List Židům   Klaus Kallweit
KřS Č.Těšín Diakonie      Andrea Kallweit
Manželé Kallweitovi působí na Biblické škole ve Wiedenestu

 • Biblické (teologické) základy Diakonie
  • Biblický nález Sz a Nz; Prostředí Nz; Diakonie a Boží smlouva
 • Osobnosti dějin Diakonie (Spener, Franke, Bodelschwing, von Blücher)
 • Diakonie v dějinách církve a současný diakonický rozvoj sboru
 • Výzva pro naše sbory – důrazy diakonie:
  • vnímat chudobu; čelit nezaměstnanosti; podporovat rodiny;

ujímat se nemocných a umírajících; začleňovat okrajové skupiny;
jak motivovat sbory k rozvoji diakonické práce – postoje, kroky)

 • Vzor diakonické práce
  • Biblická orientace; úcta k člověku; inovativně vycházet z tradice

 

14.-17. listopadu Seminář o pastoraci  Dr.Evan Parks
Rožnov pod Rad.  Dr.Parks řídí centrum péče o křesťanské pracovníky v Budapešti.

 • Psychologie osobnosti
 • Jak rozumět lidem (v manželství a rodině)

 

5. prosince         Nehemjáš                     J.Vopalecký
KřS O-Kunčičky Problematika kánonu  P.Šíma

 • Výklad Knihy Nehemjáš s aplikacemi pro dnešek
 • Úvod do problematiky kánovu Starého a Nového zákona

Uplynulé akce

Szdrbegerauem